przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Przemówienie do prezydenta USA George'a Busha, 4

4. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy pragną, by jak najszybciej doszło do normalizacji owej sytuacji, przy aktywnym udziale wspólnoty międzynarodowej oraz — w szczególności — Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszyscy pragną, by Irak jak najprędzej odzyskał suwerenność w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim jego mieszkańcom. Niedawne ustanowienie głowy państwa w Iraku oraz utworzenie tymczasowego rządu irackiego trzeba uznać za pozytywny krok, przybliżający osiągnięcie tego celu. Oby nadzieja na pokój pojawiła się również w Ziemi Świętej, umożliwiając nowe negocjacje, podyktowane szczerą i stanowczą wolą prowadzenia dialogu między rządem Izraela a Autonomią Palestyńską.