przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Homilia z mszy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w 2005 r., 0

1. «Witaj, Święta Boża Rodzicielko, Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków» (Antyfona na wejście).

W pierwszym dniu roku Kościół modli się przed ikoną Matki Bożej i z radością oddaje hołd Tej, która wydała na świat owoc swego łona, Jezusa, «Księcia Pokoju» (Iz 9, 5).

2. Zgodnie z utrwaloną już tradycją obchodzimy dziś Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji z radością składam gorące życzenia czcigodnym ambasadorom, członkom korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. W sposób szczególny pozdrawiam ambasadorów krajów, które w tych dniach poniosły największe straty na skutek strasznego kataklizmu.

Wdzięczną myślą obejmuję członków Sekretariatu Stanu, którym przewodzi kard. Angelo Sodano, a także członków Papieskiej Rady «Iustitia et Pax» i jej przewodniczącego kard. Renato Martino.

3. Światowy Dzień Pokoju jest dla chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli wezwaniem, by odnowili swe stanowcze zobowiązanie do budowania pokoju. Zakłada to przyjęcie podstawowego wymogu moralnego, który dobrze wyrażają słowa św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (Rz 12, 21).

W obliczu różnorodnych przejawów zła, które wciąż niestety rani ludzkość, trzeba przede wszystkim krzewić pokój, stosując odpowiednie do tego celu środki, uznając wartość dialogu i dzieł sprawiedliwości, ucząc przebaczenia (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2005 r., 1).

4. Pokonywanie zła bronią miłości pozwala każdemu przyczynić się do budowania pokoju dla wszystkich. Do pójścia tą właśnie drogą wezwani są chrześcijanie i wyznawcy innych religii, razem z wszystkimi ludźmi, którzy uznają uniwersalne prawo moralne.

Drodzy bracia i siostry, budowanie pokoju na ziemi to nasza wspólna misja!

Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam urzeczywistniać słowa Pana: «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5, 9).

Wszystkim życzę szczęśliwego Nowego Roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!