1 1 2 2
Tytuł dokumentu Data powstania Miejsce
Salvifici doloris 1984-02-11 Rzym
Parati semper 1985-03-31 Rzym
Mulieris dignitatem 1988-08-15 Rzym
Europae orientalis 1993-01-15 Rzym
Ordinatio sacerdotalis 1994-05-22 Rzym
Tertio Millennio adveniente 1994-11-10 Rzym
Orientale Lumen 1995-05-02 Rzym
Ad tuendam fidem 1998-05-18 Rzym
Apostolos suos 1998-05-21 Rzym
Apostolos suos 1998-05-21 Rzym
Dies Domini 1998-05-31 Rzym
List ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy 1999-10-01 Rzym
List z okazji 300-lecia unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii 2000-05-07 Rzym
List Apostolski motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków 2000-10-21 Rzym
Novo millenio ineunte 2001-01-06 Rzym
 
1 1 2 2