1 1 2 3 3
Tytuł dokumentu Data powstania Miejsce
Przemówienie do pielgrzymów z diecezji szczecińsko-kamieńskiej wygłoszone pod szczytem Jasnej Góry 1983-06-18 Częstochowa
Przemówienie do paulinów 1983-06-19 Częstochowa
Przemówienie do księży archidiecezji wrocławskiej, zakonników i zakonnic zgromadzonych w katedrze 1983-06-21 Wrocław
Przemówienie do księży archidiecezji poznańskiej zgromadzonych w katedrze 1983-06-20 Poznań
Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie 1983-06-19 Częstochowa
Przemówienie do inwalidów pracy i głuchoniemych zgromadzonych w katedrze katowickiej 1983-06-20 Katowice
Przemówienie do członków zakonu franciszkanów na Górze Świętej Anny 1983-06-21 Góra Świętej Anny
Przemówienie do chorych zgromadzonych w katedrze częstochowskiej 1983-06-18 Częstochowa
Przemówienie do alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie 1983-06-23 Kraków
Homilia z nabożeństwa zamykającego Synod Prowincjalny Metropolii Krakowskiej 1983-06-22 Kraków
Homilia z nabożeństwa maryjnego na lotnisku w Muchowcu 1983-06-20 Katowice
Homilia z mszy we Wrocławiu 1983-06-21 Wrocław
Homilia z mszy w Niepokalanowie 1983-06-18 Niepokalanów
Homilia z mszy w archikatedrze warszawskiej 1983-06-16 Warszawa
Homilia z mszy św. w kaplicy pałacu arcybiskupiego w Krakowie 1983-06-23 Kraków
 
1 1 2 3 3