przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Msza św. na stadionie sportowym Akademii Wychowania Fizycznego im. Manuela Fajardo, 7

7. Drodzy bracia i siostry, drodzy małżonkowie i rodzice, drogie dzieci: chciałem wam przypomnieć pewne istotne aspekty zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, aby pomóc wam przeżywać z poświęceniem i zaangażowaniem tę drogę świętości, do której wielu zostaje powołanych. Przyjmijcie z miłością słowo Boże odczytane podczas tej Eucharystii. W psalmie responsoryjnym usłyszeliśmy: «Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! (...) Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana» (Ps 128, 1. 3-4).

Wielkie jest powołanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, inspirowane słowem Bożym i wzorowane na Świętej Rodzinie z Nazaretu. Drodzy Kubańczycy: bądźcie wierni słowu Bożemu i temu wzorowi! Drodzy mężowie i żony, ojcowie i matki, drogie rodziny kubańskie: naśladujcie w swoim życiu ten wzniosły wzór, wspomagani przez łaskę, która została wam udzielona w sakramencie małżeństwa! Niech Bóg — Ojciec, Syn i Duch Święty — zamieszkuje w waszych domach. Dzięki temu katolickie rodziny Kuby będą skutecznie służyć wielkiej Bożej sprawie zbawienia człowieka na tej błogosławionej ziemi, która jest ich ojczyzną i ich krajem. Kubo: dbaj o swoje rodziny, aby twoje serce pozostało zdrowe!

Niech Matka Boża Miłosierdzia z El Cobre, Matka wszystkich Kubańczyków, Matka Domu Nazaretańskiego, wstawia się za wszystkimi kubańskimi rodzinami, aby odnowione i pełne życia, wspomagane w trudnościch, mogły żyć w radości i pokoju, przezwyciężając problemy i utrapienia, oraz by wszyscy ich członkowie osiągnęli zbawienie, które przynosi Jezus Chrystus, Pan historii i ludzkości. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Pragnę powtórzyć jeszcze raz słowa waszego poety José Martí: w procesie budowania przyszłości «z wszystkimi i dla dobra wszystkich», rodzina, szkoła i Kościół muszą tworzyć wspólnotę wychowawczą, w której kubańskie dzieci będą mogły «wzrastać w człowieczeństwie».