przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Msza św. na stadionie sportowym Akademii Wychowania Fizycznego im. Manuela Fajardo, 5

5. «Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 'Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę'» (Mt 2, 13). Objawione słowo ukazuje nam, że Bóg pragnie bronić rodziny i ustrzec ją przed wszelkim niebezpieczeństwem. Dlatego Kościół, ożywiany i oświecony przez Ducha Świętego, stara się głosić swoim wiernym i wszystkim ludziom dobrej woli prawdę o podstawowych wartościach chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, i dlatego prawdy tej broni. Głosi też — bo taki ma obowiązek — świętość tego sakramentu i jego wymogi moralne, przez co pragnie chronić godność każdego człowieka.

Małżeństwo jako związek wyłączny i trwały jest święte, ponieważ bierze początek z Boga. Przyjmując sakrament małżeństwa, chrześcijanie zostają włączeni w stwórczy zamysł Boga i otrzymują łaski, których potrzebują, aby wypełnić swoją misję, aby wychować i uformować swoje dzieci i odpowiedzieć na wezwanie do świętości. Małżeństwo różni się od wszelkich innych ludzkich związków, ponieważ jest oparte na wzajemnej akceptacji dwojga małżonków, którzy mają przez to stać się «jednym ciałem» (Rdz 2, 24), żyjąc we wspólnocie życia i miłości, powołanej, aby być «sanktuarium miłości» (por. Evangelium vitae, 59). Trwając wiernie i wytrwale w tym związku, małżonkowie służą dobru instytucji rodziny i ukazują, że mężczyzna i kobieta potrafią oddać się sobie nawzajem na zawsze oraz że ten dobrowolny i trwały dar nie odbiera im wolności, ponieważ w małżeństwie osobowość każdego z nich musi pozostać nie naruszona, aby oboje mogli realizować wielkie prawo miłości: oddać się sobie nawzajem, by razem podjąć zadanie, które Bóg im powierza. Jeśli człowiek ma stanowić centrum wszelkich instytucji społecznych, to rodzina — podstawowe środowisko społeczne — musi być wspólnotą osób wolnych i odpowiedzialnych, przeżywających małżeństwo jako rzeczywistość miłości, którą trzeba nieustannie udoskonalać i która jest źródłem żywotności i dynamizmu społeczeństwa.