koniec dokumentu początek dokumentu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański, Plac św. Piotra

Kategoria:VII ŚDM 1992

Data powstania:1992-04-12

Miejsce:Rzym

Kontekst:VII Światowe Dni Młodzieży (w diecezjach)

Na zakończenie tej liturgii pragnę się zwrócić przede wszystkim do młodzieży.

Drodzy Młodzi obecni tutaj, droga Młodzieży całego świata,
1. Mając jeszcze w pamięci i w sercu żywe wspomnienie wielkiego wydarzenia w Częstochowie z radością zapraszam was na najbliższe Światowe Spotkanie Młodzieży, które odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 1993 r.

Dziękuję za gotowość do udziału w zorganizowaniu spotkania w tym wiel­kim kraju okazaną przez wiele stron, w sposób szczególny dziękuję Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich i diecezjom, które wielkodusznie ofiarowały się je gościć. Wybrałem miasto Denver, w słynnych Górach Skalistych, w stanie Kolorado, które nigdy nie znalazło się w programie moich poprzednich podróży apostolskich.

2. Tematem VIII Światowego Dnia Młodzieży będą słowa: «Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości» (J 10, 10).
Droga młodzieży! Czy może istnieć lepsze życzenie i wznioślejszy cel, niż wyruszyć w drogę, by na nowo odkryć i spotkać Jezusa Chrystusa - źródło życia, pełnego życia?
Jezus Chrystus! Tylko On w pełni zaspokaja nasze gorące pragnienie prawdy, piękna, szczęścia.
W obliczu wielkich przemian historycznych, wobec epokowych upadków i poważnych, otwartych problemów, bardzo potrzebna jest wasza energia, wasza zdolność budowania - na tym «kamieniu węgielnym» - nowych form życia, lepiej odpowiadających godności człowieka.

3. Zachęcam zatem wszystkie chrześcijańskie wspólnoty - diecezje, stowarzyszenia i ruchy - by razem z młodzieżą i dla niej rozpoczęły głęboki i szeroko zakrojony proces przygotowania i katechezy, które należy przeżywać jako duchowa pielgrzymkę przed wielkim spotkaniem w Denver. Jeżeli Bóg pozwoli, będę tam z młodzieżą całego świata, by świadczyć o darze, nowości i pełni życia, do jakiego jesteśmy prze­znaczeni w Chrystusie.
Krzyż Roku Świętego - drzewo życia! - który z rąk młodych Polaków przejdzie teraz w ręce młodzieży przybyłej tutaj ze Stanów Zjednoczonych, niech wam towarzyszy w tych przygotowaniach.

Następnie Jan Paweł II ogłosił temat VIII Światowego Dnia Młodzieży w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim. Po polsku powiedział:

Na koniec pragnę zwrócić się do wszystkich obecnych tutaj młodych z Częstochowy i z Polski, a także z innych pobratymczych krajów. Pragnę wam z całego serca podziękować za ten szczególny Światowy Dzień Młodzieży, który miał miejsce na Jasnej Górze w Częstochowie w sierpniu ubiegłego roku. Równocześnie zaś, prosząc was, abyście przekazali krzyż Światowego Dnia Młodzieży waszym kolegom ze Stanów Zjednoczonych, polecam całą młodzież polską Chrystusowi, który jest «Drogą, Prawdą i Życiem». Stąd tematem przyszłorocznego Światowego Dnia Mło­dzieży w Denver (Kolorado) w Stanach Zjednoczonych będą te słowa Chrystusa: «Przyszedłem, aby (...) miały życie i miały je w obfitości» (J 10, 10). Przekażcie to waszym rówieśnikom w Polsce, waszym pobratymcom i sąsiadom.

Niech ich modlitwa, medytacja i katecheza skupia się na tych kluczowych słowach Ewangelii, które mają nas poprowadzić na dalszy etap pielgrzymowania do roku 2000 po narodzeniu Chrystusa.

Apel w sprawie sytuacji w Bośni i Hercegowinie

Radosne przeżywanie Palmowej Niedzieli, zakłóca niestety odgłos wystrzałów, który dochodzi z Bośni i Hercegowiny. Z Republiki, w której odzyskaniu niepodległości towarzyszy rozlew krwi, nadchodzą coraz bardziej niepokojące wiadomości.
Ślepa przemoc niszczy współżycie tak bardzo nam drogich narodów, którym pragniemy wyrazić naszą głęboką solidarność.
Kieruję żarliwy apel do wszystkich walczących stron, by porzuciły zgubną drogę zbrojnej przemocy i podjęły szcze­ry dialog, on tylko bowiem może przy­nieść rozwiązania godne człowieka.
Z tym życzeniem wzywam was wszystkich, byście odpowiedzieli na apel przywódców religijnych wspólnot Bośni i Hercegowiny: katolickich, prawosławnych i muzułmańskich wspólnot tego kraju. Naszą modlitwą i konkret­nym działaniem pomożemy tym drogim narodom w odzyskaniu pokoju.