1 1 2 3 4 5 6 7 8 8
Tytuł dokumentu Data powstania Miejsce
350 lat działalności Księży Misjonarzy w Polsce 2002-07-18 Castel Gandolfo
Aby każdy naród żył w pokoju 2002-02-24 Rzym
Apostoł Niemiec 2004-05-30 Rzym
Dajcie poznać światu miłość Serca Jezusa 2003-08-23 Castel Gandolfo
Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku 1999-10-01 Rzym
Etyczne aspekty transplantacji narządów 2005-02-01 Rzym
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 2003-02-02 Rzym
Kontemplujcie życie Chrystusa oczami Maryi 2002-10-16 Rzym
Ku pełnej jedności uczniów Chrystusa 2004-11-27 Rzym
Kultura ludzi pracy musi pozostać kulturą solidarną 2000-05-07 Rzym
Letter of His Holiness John Paul II to the bishops of the United States of America 1993-06-11 Watykan
List (przesłanie) do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet 1995-05-26 Rzym
List do arcybiskupa Belgradu 1999-04-19 Rzym
List do Arcybiskupa Sarajewa o wojnie w Bośni i Hercegowinie 1993-02-02 Rzym
List do artystów 1999-04-04 Rzym
 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 8